loader image
CENTRUM KOMPETENCJI STOS
\

Lokalizacja

Obiekt usytułowany jest na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.

\

Ponad 1200m2 powierzchni projektowo-laboratoryjnej

Zaawansowane technologicznie laboratorium multimedialne, showroom i sala wideokonferencyjna.

\

Superkomputer

wraz z infrastrukturą techniczną oraz możliwością ciągłej rozbudowy, o docelowej mocy obliczeniowej 13 PFlops.

\

Siedziba CI TASK

z infrastrukturą sieciowo-obliczeniową i integracją 4 głównych technologii: CC chmury obliczeniowej, IoE internetu wszechrzeczy, Big Data ogromnych zbiorów danych i AI sztucznej inteligencji.

CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Łączymy świat nauki i biznesu

Realizacja najnowocześniejszego obiektu informatycznego w Polsce.

12.000 m2 inteligentnej przestrzeni zapewniającej najwyższe standardy technologiczne dla działań B+R, nowoczesnych laboratoriów oraz funkcjonowania superkomputera.

ck stos
\

Lokalizacja

Obiekt usytułowany jest na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.

\

Ponad 1200m2 powierzchni projektowo-laboratoryjnej

Zaawansowane technologicznie laboratorium multimedialne, showroom i sala wideokonferencyjna.

\

Superkomputer

wraz z infrastrukturą techniczną oraz możliwością ciągłej rozbudowy, o docelowej mocy obliczeniowej 13 PFlops.

\

Siedziba CI TASK

z infrastrukturą sieciowo-obliczeniową i integracją 4 głównych technologii: CC chmury obliczeniowej, IoE internetu wszechrzeczy, Big Data ogromnych zbiorów danych i AI sztucznej inteligencji.

CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Łączymy świat nauki i biznesu

Realizacja najnowocześniejszego obiektu informatycznego w Polsce.

12.000 m2 inteligentnej przestrzeni zapewniającej najwyższe standardy technologiczne dla działań B+R, nowoczesnych laboratoriów oraz funkcjonowania superkomputera.

O PROJEKCIE CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Sprytne, Transdyscyplinarne, Oparte na wiedzy uSługi analizy danych

Część inwestycyjna projektu

 

Budowa i wyposażenie nowoczesnej, infrastruktury budynku dla Centrum Informatycznego TASK, przeznaczonego do realizacji projektu CK STOS i innych projektów B+R.

1

Część badawczo-rozwojowa projektu

 

Najnowocześniejsza infrastruktura sieciowo-obliczeniowa, serwerownia z superkomputerem, a także innowacyjne usługi IT typu SMART odpowiadające na potrzeby nauki i biznesu.

2

\

Budynek B / Strefa B

W strefie B umieszczona została serwerownia, złożona z 7 komór w tym bunkier do przechowywania danych oraz pomieszczenia Centrum Informatycznego TASK: Dział Komputerów Dużej Mocy, Działu Sieci, Dział Dużych Zbiorów Danych, Dział Big Data.

\

Obiekt spełnia standardy green computing

Minimalizacja wpływu technologii na środowisko naturalne.

\

Obiekt wykorzystuje odzysk ciepła

z instalacji chłodu do ogrzania budynku

\

Przystosowany dla niepełnosprawnych

Budynek we wszystkich częściach jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

\

Budynek A / Strefa A

W tej strefie znajdują się pomieszczenia projektowo-laboratoryjne, multifunkcjonalne sale konferencyjne, showroom, pomieszczenia typu smart office.

\

Inteligentne zabezpieczenie

gromadzonych danych i infrastruktury przez wodą, ogniem i polem elektromagnetycznym,

\

Serwerownia spełnia wymagania TIER III/IV

Oznacza to pełną koordynację systemów ochrony.

\

Dwupoziomowy garaż podziemny

około 3000m2 pomieści 100 miejsc postojowych.

CK STOS to nowoczesny, innowacyjny i unikatowy w skali kraju projekt

odpowiadający na potrzeby środowiska naukowego i biznesu, integrujący rozwiązania ICT z biznesem. To zaawansowane technologicznie przestrzenie biurowe, laboratoryjne, dla pracowników naukowych, studentów, również innych uczelni oraz firm biorących udział we wspólnych projektach B+R.

+

przewiń wizualizację

CK STOS to nowoczesny, innowacyjny i unikatowy w skali kraju projekt

odpowiadający na potrzeby środowiska naukowego i biznesu, integrujący rozwiązania ICT z biznesem. To zaawansowane technologicznie przestrzenie biurowe, laboratoryjne, dla pracowników naukowych, studentów, również innych uczelni oraz firm biorących udział we wspólnych projektach B+R.

m2 powierzchni projektowo-administracyjnych

m2 powierzchni badawczo-laboratoryjnych

m2 powierzchni serwerowej

m2 powierzchni "bunkra"

Kompleks serwerowni

to główny element CK STOS. Wyposażony w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną o szczególnych wymaganiach technicznych i technologicznych, w sercu którego znajduje się bunkier w superkomputerem.

Laboratoria badawczo-rozwojowe

W pełni wyposażona, nowoczesna przestrzeń przeznaczona na rozwój nauki i biznesu, przystosowana do prowadzenia zwinnych projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez interdyscyplinarne zespoły projektowe.

Przestrzenie biurowo-projektowe

Pełnią funkcję smart office, zapewniają rozwój nowych technologii internetowych i usług typu SMART. To także miejsce pracy działów Komputerów Dużej Mocy, Sieci, Dużych Zbiorów Danych oraz Big Data.

Rozwiązania architektoniczne

charakteryzujące się wysoką estetyką, nawiązujące do historycznych układów planistycznych i scalające istniejącą zabudowę kampusu politechnicznego.

DZIAŁANIA BADAWCZO-ROZWOJOWE

Najnowocześniejsze warunki realizacji projektów badawczych

Centrum Kompetencji informatycznych STOS wspiera prowadzenie projektów badawczych na każdym etapie realizacji: od koncepcji poprzez budowę interdyscyplinarnego zespołu, gromadzenie danych, dostarczanie mocy obliczeniowej, wydobywanie wiedzy i wykorzystanie jej do budowy usług typu SMART.

\

Usługi SMART

rozwiązania dla biznesu, pozwalające na integrację technologii ICT z biznesem. To samodoskonalące się, maksymalnie wydajne i bezpieczne usługi tworzone na potrzeby użytkowników.

\

Integracja 4 głównych technologii:

chmury obliczeniowej CC, sztucznej inteligencji AI, wielkich zbiorów danych (Big Data), Internetu wszechrzeczy (IoE)

\

Rozwój aplikacji medycznych

Rozwój aplikacji jako scenariuszy działań usług z różnych obszarów: medycyny, gospodarki czy administracji.

\

Agile in SOSE (Service Oriented Software Engineering)

Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania zorientowane na usługi.

\

Big Data

Powstanie nowego Działu Big Data do przetwarzania i archiwizacji dużych danych.

\

Chmura obliczeniowa TASKcloud

TASKcloud między innymi zorientowana na inteligentną przestrzeń IoT.

\

Usługi SMART

rozwiązania dla biznesu, pozwalające na integrację technologii ICT z biznesem. To samodoskonalące się, maksymalnie wydajne i bezpieczne usługi tworzone na potrzeby użytkowników.

\

Integracja 4 głównych technologii:

chmury obliczeniowej CC, sztucznej inteligencji AI, wielkich zbiorów danych (Big Data), Internetu wszechrzeczy (IoE)

\

Rozwój aplikacji medycznych

W ramach CK STOS powstaje aplikacja wpierająca diagnostykę medyczną.

\

Agile in SOSE (Service Oriented Software Engineering)

Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania zorientowane na usługi.

\

Big data

Rozwój usług to powstanie ultranowoczesnego działu analizy, przetwarzania i archiwizacji dużych, zmiennych danych Big Data.

\

Chmura obliczeniowa

Prototypowa chmura obliczeniowa łącząca inteligentną przestrzeń IoT.

CZĘŚĆ ROZWOJOWA PROJEKTU

Działalność badawcza

Działania badawczo-rozwojowe skupią się na 6 podstawowych obszarach: bezpieczeństwie oraz wydajności przesyłania, gromadzenia i przetwarzania wielkich zbiorów danych, rozwoju technologii internetowych chmur obliczeniowych dla usług typu SMART; zwinnych (agile) metodykach wytwarzania oprogramowania zorientowanych na usługi (SOSE); informatycznych usługach i aplikacjach wspierających diagnostykę medyczną; Industry 4.0/IoT, w tym monitorowanie regionów atrakcyjnych turystycznie; optymalizacji metod planowania i zarządzanie ogromnymi zbiorami danych w różnych obszarach życia ludzkiego. Powstanie także nowy dział CI TASK – Analizy Big Data.

DZIAŁANIA BADAWCZO-ROZWOJOWE

Usługi SMART

Usługi SMART łączą w sobie wiedzę z różnych, nawet odległych od siebie dziedzin badawczych. Spełnienie tych wymagań zapewnia szeroką użyteczność usług IT w wielu dziedzinach życia ludzkiego. Opracowanie zwinnych metod ich wytwarzania oraz budowa usługowych scenariuszy realizacji różnego typu przedsięwzięć stanowi dodatkowe wyzwanie, które podejmuje CK STOS.

usługi „Samodoskonalące się”, adoptujące się do zmieniających się warunków otoczenia;

S

M

usługi „Maksymalnie wydajne i bezpieczne”, mające możliwość działania w czasie rzeczywistym;

usługi „Analizujące ogromne zbiory danych”;

A

dodatkowy aspekt usług, „Rozwijające nową wiedzę”;

R

aspekt praktyczny – „Tworzone na potrzeby użytkowników”.

T