loader image
CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS
CENTRUM KOMPETENCJI STOS
\
CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Lokalizacja

Obiekt usytułowany jest na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.

\

Ponad 1200m2 powierzchni projektowo-laboratoryjnej

Zaawansowane technologicznie laboratorium multimedialne, showroom i sala wideokonferencyjna.

\
CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Superkomputer

wraz z infrastrukturą techniczną oraz możliwością ciągłej rozbudowy, o docelowej mocy obliczeniowej 13 PFlops.

\
CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Siedziba CI TASK

z infrastrukturą sieciowo-obliczeniową i integracją 4 głównych technologii: CC chmury obliczeniowej, IoE internetu wszechrzeczy, Big Data ogromnych zbiorów danych i AI sztucznej inteligencji.

CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Łączymy świat nauki i biznesu

Realizacja najnowocześniejszego obiektu informatycznego w Polsce.

12.000 m2 inteligentnej przestrzeni zapewniającej najwyższe standardy technologiczne dla działań B+R, nowoczesnych laboratoriów oraz funkcjonowania superkomputera.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS
ck stos
\

Lokalizacja

Obiekt usytułowany jest na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej.

\

Ponad 1200m2 powierzchni projektowo-laboratoryjnej

Zaawansowane technologicznie laboratorium multimedialne, showroom i sala wideokonferencyjna.

\

Superkomputer

wraz z infrastrukturą techniczną oraz możliwością ciągłej rozbudowy, o docelowej mocy obliczeniowej 13 PFlops.

\

Siedziba CI TASK

z infrastrukturą sieciowo-obliczeniową i integracją 4 głównych technologii: CC chmury obliczeniowej, IoE internetu wszechrzeczy, Big Data ogromnych zbiorów danych i AI sztucznej inteligencji.

CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Łączymy świat nauki i biznesu

Realizacja najnowocześniejszego obiektu informatycznego w Polsce.

12.000 m2 inteligentnej przestrzeni zapewniającej najwyższe standardy technologiczne dla działań B+R, nowoczesnych laboratoriów oraz funkcjonowania superkomputera.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS
O PROJEKCIE CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Sprytne, Transdyscyplinarne, Oparte na wiedzy uSługi analizy danych

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Część inwestycyjna projektu

 

Budowa i wyposażenie nowoczesnej, infrastruktury budynku dla Centrum Informatycznego TASK, przeznaczonego do realizacji projektu CK STOS i innych projektów B+R.

1

Część badawczo-rozwojowa projektu

 

Najnowocześniejsza infrastruktura sieciowo-obliczeniowa, serwerownia z superkomputerem, a także innowacyjne usługi IT typu SMART odpowiadające na potrzeby nauki i biznesu.

2

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS
\

Budynek B / Strefa B

W strefie B umieszczona została serwerownia, złożona z 7 komór w tym bunkier do przechowywania danych oraz pomieszczenia Centrum Informatycznego TASK: Dział Komputerów Dużej Mocy, Działu Sieci, Dział Dużych Zbiorów Danych, Dział Big Data.

\
CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Obiekt spełnia standardy green computing

Minimalizacja wpływu technologii na środowisko naturalne.

\

Obiekt wykorzystuje odzysk ciepła

z instalacji chłodu do ogrzania budynku

\
CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Przystosowany dla niepełnosprawnych

Budynek we wszystkich częściach jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

\

Budynek A / Strefa A

W tej strefie znajdują się pomieszczenia projektowo-laboratoryjne, multifunkcjonalne sale konferencyjne, showroom, pomieszczenia typu smart office.

\

Inteligentne zabezpieczenie

gromadzonych danych i infrastruktury przez wodą, ogniem i polem elektromagnetycznym,

\

Serwerownia spełnia wymagania TIER III/IV

Oznacza to pełną koordynację systemów ochrony.

\

Dwupoziomowy garaż podziemny

około 3000m2 pomieści 100 miejsc postojowych.

CK STOS to nowoczesny, innowacyjny i unikatowy w skali kraju projekt

odpowiadający na potrzeby środowiska naukowego i biznesu, integrujący rozwiązania ICT z biznesem. To zaawansowane technologicznie przestrzenie biurowe, laboratoryjne, dla pracowników naukowych, studentów, również innych uczelni oraz firm biorących udział we wspólnych projektach B+R.

+

przewiń wizualizację

CK STOS to nowoczesny, innowacyjny i unikatowy w skali kraju projekt

odpowiadający na potrzeby środowiska naukowego i biznesu, integrujący rozwiązania ICT z biznesem. To zaawansowane technologicznie przestrzenie biurowe, laboratoryjne, dla pracowników naukowych, studentów, również innych uczelni oraz firm biorących udział we wspólnych projektach B+R.

m2 powierzchni projektowo-administracyjnych

m2 powierzchni badawczo-laboratoryjnych

m2 powierzchni serwerowej

m2 powierzchni "bunkra"

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Kompleks serwerowni

to główny element CK STOS. Wyposażony w zaawansowaną infrastrukturę informatyczną o szczególnych wymaganiach technicznych i technologicznych, w sercu którego znajduje się bunkier w superkomputerem.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Laboratoria badawczo-rozwojowe

W pełni wyposażona, nowoczesna przestrzeń przeznaczona na rozwój nauki i biznesu, przystosowana do prowadzenia zwinnych projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych prowadzonych przez interdyscyplinarne zespoły projektowe.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Przestrzenie biurowo-projektowe

Pełnią funkcję smart office, zapewniają rozwój nowych technologii internetowych i usług typu SMART. To także miejsce pracy działów Komputerów Dużej Mocy, Sieci, Dużych Zbiorów Danych oraz Big Data.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

Rozwiązania architektoniczne

charakteryzujące się wysoką estetyką, nawiązujące do historycznych układów planistycznych i scalające istniejącą zabudowę kampusu politechnicznego.

DZIAŁANIA BADAWCZO-ROZWOJOWE

Najnowocześniejsze warunki realizacji projektów badawczych

Centrum Kompetencji informatycznych STOS wspiera prowadzenie projektów badawczych na każdym etapie realizacji: od koncepcji poprzez budowę interdyscyplinarnego zespołu, gromadzenie danych, dostarczanie mocy obliczeniowej, wydobywanie wiedzy i wykorzystanie jej do budowy usług typu SMART.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS
\

Usługi SMART

rozwiązania dla biznesu, pozwalające na integrację technologii ICT z biznesem. To samodoskonalące się, maksymalnie wydajne i bezpieczne usługi tworzone na potrzeby użytkowników.

\

Integracja 4 głównych technologii:

chmury obliczeniowej CC, sztucznej inteligencji AI, wielkich zbiorów danych (Big Data), Internetu wszechrzeczy (IoE)

\

Rozwój aplikacji medycznych

Rozwój aplikacji jako scenariuszy działań usług z różnych obszarów: medycyny, gospodarki czy administracji.

\

Agile in SOSE (Service Oriented Software Engineering)

Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania zorientowane na usługi.

\

Big Data

Powstanie nowego Działu Big Data do przetwarzania i archiwizacji dużych danych.

\

Chmura obliczeniowa TASKcloud

TASKcloud między innymi zorientowana na inteligentną przestrzeń IoT.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS
\

Usługi SMART

rozwiązania dla biznesu, pozwalające na integrację technologii ICT z biznesem. To samodoskonalące się, maksymalnie wydajne i bezpieczne usługi tworzone na potrzeby użytkowników.

\

Integracja 4 głównych technologii:

chmury obliczeniowej CC, sztucznej inteligencji AI, wielkich zbiorów danych (Big Data), Internetu wszechrzeczy (IoE)

\

Rozwój aplikacji medycznych

W ramach CK STOS powstaje aplikacja wpierająca diagnostykę medyczną.

\

Agile in SOSE (Service Oriented Software Engineering)

Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania zorientowane na usługi.

\

Big data

Rozwój usług to powstanie ultranowoczesnego działu analizy, przetwarzania i archiwizacji dużych, zmiennych danych Big Data.

\

Chmura obliczeniowa

Prototypowa chmura obliczeniowa łącząca inteligentną przestrzeń IoT.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

CZĘŚĆ ROZWOJOWA PROJEKTU

Działalność badawcza

Działania badawczo-rozwojowe skupią się na 6 podstawowych obszarach: bezpieczeństwie oraz wydajności przesyłania, gromadzenia i przetwarzania wielkich zbiorów danych, rozwoju technologii internetowych chmur obliczeniowych dla usług typu SMART; zwinnych (agile) metodykach wytwarzania oprogramowania zorientowanych na usługi (SOSE); informatycznych usługach i aplikacjach wspierających diagnostykę medyczną; Industry 4.0/IoT, w tym monitorowanie regionów atrakcyjnych turystycznie; optymalizacji metod planowania i zarządzanie ogromnymi zbiorami danych w różnych obszarach życia ludzkiego. Powstanie także nowy dział CI TASK – Analizy Big Data.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

DZIAŁANIA BADAWCZO-ROZWOJOWE

Usługi SMART

Usługi SMART łączą w sobie wiedzę z różnych, nawet odległych od siebie dziedzin badawczych. Spełnienie tych wymagań zapewnia szeroką użyteczność usług IT w wielu dziedzinach życia ludzkiego. Opracowanie zwinnych metod ich wytwarzania oraz budowa usługowych scenariuszy realizacji różnego typu przedsięwzięć stanowi dodatkowe wyzwanie, które podejmuje CK STOS.

CK STOS - CENTRUM KOMPETENCJI STOS

usługi „Samodoskonalące się”, adoptujące się do zmieniających się warunków otoczenia;

S

M

usługi „Maksymalnie wydajne i bezpieczne”, mające możliwość działania w czasie rzeczywistym;

usługi „Analizujące ogromne zbiory danych”;

A

dodatkowy aspekt usług, „Rozwijające nową wiedzę”;

R

aspekt praktyczny – „Tworzone na potrzeby użytkowników”.

T